نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

20 February 2017

بیستمین و دومین نمایشگاه تخصصی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی و حضور شرکت کامل پیوند

حضور پر رنگ شرکت کامل پیوند در نمایشگاه نفت و گاز نشان از اهمیت ورود به بازار های جدید و همچنین ماندگار بودن در صنایع نفت و گاز دارد.